برای ساخت پادکست به چه چیزهایی نیاز داریم؟

برای ساخت پادکست به سه چیز اصلی نیاز داریم. هرکدام از این ها توضیحات کامل تری نیاز دارند که در آینده در نوشته های جداگانه به آن...
پادکست های فارسی

۶ فرمت رایج پادکست : انواع محتوا در پادکست و معرفی نمونه های آن

تا امروز بیش از ۶۰۰ هزار پادکست بر روی آی تونز منتشر شده است و روز به روز تعداد آن افزایش می یابد. آزادی پادکستر ها در...

ویژه ها

برای ساخت پادکست به چه چیزهایی نیاز داریم؟

برای ساخت پادکست به سه چیز اصلی نیاز داریم. هرکدام از این ها توضیحات کامل تری نیاز دارند که در آینده در نوشته های...